Tisztelt Alkotó!

2014-ben a Műcsarnok Nemzeti Szalon néven új kiállítássorozatot indított el, mellyel az a célja, hogy időről időre megbízható körképet nyújtson a vizuális művészetek legkülönbözőbb területén született főbb teljesítményekről. Az első, idei tárlat a mai építészet aktuális feladataira és legjellemzőbb műfajaira fókuszált.

2015 tavaszán a kortárs képzőművészet klasszikusnak számító műfajaira jellemző tendenciákat és eredményeket kívánjuk a teljesség igényével feltérképezni és bemutatni. A tárlaton a kiállítás kurátora által kiválasztott festészeti, szobrászati, rajz- és grafikai alkotások, valamint az ezek határterületein létrejövő művek szerepelnek, de a még teljesebb körkép érdekében a Műcsarnok létrehozta a Tár.hely képzőművészeti adatbázist, amelyen keresztül bármely, e műfajok terén tevékenykedő művész csatlakozhat a 2015-ös Képzőművészeti Nemzeti Szalonhoz.

A Tár.helyre való regisztrációjával és anyagai feltöltésével Önnek lehetősége nyílik arra, hogy részt vegyen a Nemzeti Szalon jövő évi képzőművészeti tárlatán.
A Tár.hely képzőművészeti adatbázis a 2015. évi Képzőművészeti Nemzeti Szalon része. Az alkotók által önkéntesen beküldött anyagokból és adatokból létrehozott digitális adatbázis anyaga a Képzőművészeti Nemzeti Szalonon a Műcsarnokban kialakított digitális felületeken válik majd a látogatók számára hozzáférhetővé, böngészhetővé.

A Tár.hely emellett támpont a Képzőművészeti Nemzeti Szalon kurátorainak a kiállítási anyag válogatásához.

A Tár.hely adatbázisba való jelentkezés feltétele a betöltött 21. életév.

Az adattárba történő jelentkezéshez a következő anyagokat lehet benyújtani:

  • legfeljebb 10 műről készült digitális reprodukció (jpg vagy tif kiterjesztéssel, maximum 5 Mb méretben), az utóbbi tíz évből
  • rövid életrajz word vagy rtf kiterjesztésben (név, születési hely és év, művészeti tanulmányok /év, ill. évek, település, iskola vagy/és mester/),
  • digitális portfólió (pdf)
  • a legfontosabb 5-10 önálló és csoportos kiállítás (amennyiben voltak) adatai (év, helység, kiállítóhely, a kiállítás címe vagy témája),bibliográfia (amennyiben van): 3-5 nyomtatásban megjelent, vagy az interneten közzétett, ma is elérhető, fontos szakmai méltatás, kritika, kiállítás ismertető, esszé stb írás publikációs adatait (a szerző neve, az írás címe, a megjelenés helye, éve, újság, folyóirat esetén az évfolyam és a szám vagy a hónap, nap megjelölése, a publikáció helye a kiadványban, azaz a pontos oldalszáma, illetve a lekérhető internet-publikáció forrása).

Az első belépés során kérjük, végezze el a regisztrációt. A rendszer a jelentkező által megadott email-címre egy, a regisztrációt megerősítő linket küld. A regisztráció során megadott email-címmel és jelszóval a jelentkező a későbbiek során is be tud lépni felhasználói fiókjába, hogy a megkezdett adatfeltöltését később folytassa, illetve hogy a már feltöltött anyagait rendezze.

A jelentkező a feltöltött anyagainak tartalmáért és hitelességéért maga felel.

A feltöltő felület lépésről lépésre végigvezeti a jelentkezőt a feltöltés folyamatán, rákérdez a szükséges adatokra és választható opciókra.

Amennyiben a jelentkező befejezte az adatok és anyagok feltöltését, a Feltöltött anyagok véglegesítése gomb megnyomásával lehetővé válik a feltöltött anyagok véglegesítése. A véglegesítés után már nincs mód a feltöltött anyagok módosítására, törlésére vagy új anyagok feltöltésére.

A jelentkező a feltöltött anyagainak véglegesítésével automatikusan hozzájárul a Tár.helyre feltöltött adatoknak, kép- és szöveganyagoknak az Adatvédelmi és felhasználási szabályzatban meghatározott elérhetőségéhez, felhasználásához.

A feltöltött anyagok véglegesítésének határideje: 2015. február 12.

A digitális anyagok feltöltése mellett katalógusok postai beküldésére is van lehetőség; a beküldött papír alapú dokumentumok a Képzőművészeti Nemzeti Szalon kiállítási anyagában szerepelnek majd. A katalógusok postázása nem feltétele a Tár.hely adattárba való bekerülésnek, de a Szalonon történő bemutatásukhoz feltétlenül szükséges az online jelentkezés. A katalógusok – amennyiben a kiállítás ideje alatt nem használódnak el – a Műcsarnok adattári gyűjteményébe kerülnek. A katalógusokat és egyéb kiadványokat 1-3 példányban postán vagy személyesen az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Műcsarnok Nonprofit Kft.
„TÁR.HELY dokumentumok”
1146 Budapest, Dózsa György út 37.

Megvalósítással, működtetéssel kapcsolatos információk:
Szerdahelyi Júlia (tel.: +36-30-755-2648 tarhely@mucsarnok.hu)



© Copyright Műcsarnok 2014 Created by: ruffnet Zrt