Klasszikus műfajok – új koncepciók, 2005-2015

I. Képzőművészeti Nemzeti Szalon

Az ezredforduló óta eltelt, közel másfél évtized távlatából lehet már annyi rálátásunk a mai magyar művészetre, hogy érvényes megállapításokat tegyünk legfőbb sajátosságairól. Arról, hogy melyek az előremutató értékei, s azok miben és mennyiben haladják meg a megelőző időszakok eredményeit. Hogy milyen a kapcsolatuk a művészeti hagyományokkal, egyáltalán, milyen művészeti hagyományokra építenek. A mai mérvadó alkotók műveinek a megelőző időszakok művészeti törekvéseivel és egyéni koncepcióval való alaposabb összevetése megalapozott válaszokhoz segíthet.

A tervezett kiállítás két részből, egy fizikai és egy virtuális tárlatból tevődik össze. A Műcsarnok teljes földszinti kiállítóterét betöltő, képzőművészeti alkotásokból álló kiállítás a legutóbbi 10 év magyar képzőművészetéből a klasszikus műfajokhoz - festészet, szobrászat, rajzművészet és grafika - köthető, főbb eredményeket tekinti át. A tárlat e négy műfaj napjainkra jellemző jelenségeivel, egymás közötti kapcsolataival, belső hangsúlyeltolódásaival és a műfajhatárok kérdésével foglalkozik.

A kurátor a résztvevőket az ország területéről és a hazai művészettel szoros kapcsolatot tartó, határainkon túl alkotó, magyar művészek köréből választja ki és kéri fel. A vidéken élő, országosan kevésbé ismert, kiváló művészek felkutatására és bemutatására is törekedve a szokásos országos tárlatoknál pontosabb képet kíván nyújtani a mai magyar képzőművészet értékálló teljesítményeiről.

A kiállítással párhuzamosan működő digitális Tár.hely-ben – a virtuális tárlaton - bármely alkotó szerepelhet, aki e négy műfaj valamelyikének, vagy közülük többnek a művészi szintű művelése mellett kötelezte el magát és helyszűke, vagy egyéb okok miatt nem került be a válogatásba. (A Tár.hely-en lehetőség van az utóbbi tíz évben elhunyt, kiemelkedő jelentőségű alkotók műveinek megjelenítésére is.)

A kiállítás és a Tár.hely együtt széles és reális összehasonlítási alapot teremt annak közvetlen megismerésére, hogy milyen témák, művészeti kérdések, egyéni alkotói problémafelvetések és megoldásmódok jellemzik ma képzőművészetünk kiemelt, nagy területét.

A kiállítás anyagát az egyes műfajok eredményeit feldolgozó tanulmányokkal együtt kétnyelvű (magyar-angol) katalógusban, valamint a szalon honlapján dokumentáljuk.

N. Mészáros Júlia művészettörténész,
az I. Képzőművészeti Nemzeti Szalon kurátora

© Copyright Műcsarnok 2014 Created by: ruffnet Zrt